Overblik og let adgang til borgerdokumentation – En forudsætning for at personalet kan levere helhedspleje og borgernær omsorg af høj kvalitet

InCare er en løsning, der automatisk håndterer og
organiserer borgerdokumentation, fra omsorgsjournalen,
i simple visuelle overblik. Med InCare har medarbejderne
altid et opdateret overblik om det er til borgerkonferencen, triage- eller tavlemøde eller overdragelse i mellem vagtlag.

Download case og læs mere:

Incare_effektive og borgercentrerede arbejdsgange

Inspiration

Flere inspiration fra InCare