Alle får gavn af InCare

Overblik, viden og tværfagligt samarbejde

InCare redskaber

til at understøtte arbejdsgange for sundhedspersonalet.

Høj kompleksitet, mange forskellige opgaver og store mængder dokumentation i omsorgsjournalen, gør det svært for personalet at få overblik i en travl hverdag. Samtidig er det en tidskrævende proces at finde dokumentation om borgerne og der er risiko for at personalet overser vigtig viden. Kernen i InCare består af en række digitale redskaber og moduler, til at få ét fælles overblik og viden om borgernes helbred og trivsel.   

Faglige metoder

til at styrke den faglige indsats og skabe trivsel hos borgerne.

Dokumentationskrav og arbejdsgange der modstrider hinanden gør det svært for personalet at arbejde med en helhedsorienteret tilgang til borgerne. InCare understøtter personalet med faglige redskaber, tilpasset den helhedsorienterede tilgang. Det gør, at personalet kan fokusere på den faglige dialog og borgernes behov. Dermed styrkes det faglige samarbejde og bidrager til et højt fagligt kompetenceniveau på tværs af faggrupper. Samtidig med at borgernes trivsel øges.Hverdagen med InCare

Vi arbejder på og sørger for, at give Jer de bedste arbejdsbetingelser, uanset hvordan Jeres hverdag og arbejdsgange ser ud. Vi skræddersyer vores løsning efter Jeres behov.

Plejecentre

Den demografiske udvikling og den aldrende befolkning sætter pres på plejesektoren, da der er behov for flere kvalificerede hænder. At opretholde kvalitet i plejen er derfor en udfordring, især når der er mangel på personale. Med InCare kan personalet:

  • Fokusere på den faglige dialog og tilgang
  • Udnytte sundhedsfaglige ressourcer
  • Arbejde helhedsorienteret og personcentreret
  • Sikre kontinuitet i pleje og omsorg
  • Reducere de manuelle arbejdsgange med at finde data om den enkelte borger. 

Psykiatri/Handicap

For at kunne håndtere unikke behov og udfordringer, er det afgørende med kvalificeret og specialiseret personale. Personalemangel kan fører til utilstrækkelig pleje og omsorg, hvilket har betydning for sikkerheden for personalet og trivslen for borgerne. InCare kan derfor hjælpe med:

  • Tilpassede faglige redskaber, så personalet kan forebygge og mindske brugen af magtanvendelser og nedbringe udadreagerende adfærd
  • Daglig planlægning af kompetencer blandt medarbejdere 

Korttidspladser

I en organisation hvor medarbejderne løber stærkt, er hurtig adgang til afgørende oplysninger en vigtig faktor. I en tid hvor der er mangel på hænder, sætter akutte situationer og borgernes skiftende behov personalet under pres. InCare kan derfor hjælpe med:

  • At få overblik over den vigtigste information
  • Få hurtig adgang til afgørende oplysninger 
  • Øge effektiviteten med muligheden for tværfagligt samarbejde på tværs af afdelinger og enheder

Stærke partnerskaber

til at styrke dokumentationen.

For at skabe bedre sammenhænge mellem plejen og kontoret har InCare lavet integration til omsorgsjournalerne (KMD Nexus og Columna Cura). En integration til disse systemer betyder at data kan overføres mellem systemerne. Dette sikrer at der ikke dobbeltdokumenteres, og at data kan hentes og gemmes fra InCare til omsorgsjournalerne.  

Previous slide
Next slide