Forbedret tværfaglig Koordinering

InCare har også bidraget til en mere effektiv koordinering på tværs af fagligheder. Birthe forklarer: “Vi har mange tværfaglige i huset som kommer herind og bruger tavlen (InCare) til at orientere sig. Til at se hvor patienterne ligger henne, hvem der passer dem og hvem der er kontaktpersoner. Alt den vigtige viden får de  med sig”. Tabita tilføjer: “Det hjælper også med at undgå at man forstyrrer hinanden”.

Sikkerhed og ordentlighed

InCare har ikke kun øget effektiviteten, men også sikkerheden. Birthe forklarer:” Det giver jo et et sikkert og nemt arbejdsredskab.  Og det giver at alle kan læse det..”.  Hun fortsætter og fortæller: ”Det har virkelig sine fordele, når ting står på den måde der. Det er også professionelt. Det har en værdi når man kigger på noget som er ordentligt ”. Tabita uddyber dette ved at påpege, at det giver en tryghed at have de rigtige oplysninger ved hånden: ”at jeg bare lige har et par stikord, der gør at jeg ved, hvad det her det handler om”.

Hvis InCare brændte sammen

Der er bred enighed om, at det vil medfører udfordringer, hvis InCare ikke var en del af afdelingens hverdag. Birthe udtrykker bekymringen: ”så kan vi jo ikke fungere. Hvis den brændte sammen, så er jeg nødt til lynhurtigt at finde en anden løsning”. Tabita giver Birthe medhold og tilføjer: ”Så kan vi ikke fungere. Vi skal vide hvem der er her. Og at nogle ikke ligger og bliver glemt”.

En løsning, som gør en Forskel

InCare har uden tvivl haft en positiv indvirkning på korttidspladsafdelingens daglige arbejdsgang. Det har gjort personalet bedre forberedt, mere effektiv og i stand til at levere en endnu højere kvalitet af pleje og omsorg til deres borgere.

Inspiration

Flere inspiration fra InCare