Korttidsafsnit og visitation: En effektiv digital transformation

I bestræbelserne på at modernisere arbejdsgange og optimere dokumentationshåndtering, har Køge Kommune implementeret InCare på tværs af visitation og korttidsafsnit. Før indførelsen af InCare stod kommunen overfor udfordringer med manuelle processer og manglende opdaterede oplysninger. En digitaliseringspulje muliggjorde finansieringen af dette projekt, der nu har vist sig at være en succes for både korttidsafsnittet og visitationen.

Valget af InCare og løsningen på udfordringer

Køge kommune valgte at implementere InCare som løsning på deres udfordringer. Catharina Sønderskov Winsløw, leder af korttidsafsnittet fortæller: “Vi havde en god gammeldags 80’er liste, hvor alle vores borgernavne stod på, som skulle opdateres manuelt. Vi ville gerne sikre os, at listerne blev opdateret automatisk. Derfor valgte vi at hoppe sammen med visitationen, for at se om det kunne give mening”

InCare’s integration til Nexus var afgørende for Køge kommune, Catharina påpeger:  “Vi fandt ud af, at InCare kunne kommunikere med Nexus, hvorfra der er mange informationer. Derfor har vi fundet ud af, at InCare kan skabe et overblik”. Derfor er en særlig styrke ved InCare systemet dets evne til at hente data fra Nexus og præsentere dem på en intuitiv måde.

Arbejdsgange før og efter InCare

InCare har effektiviseret arbejdsgange og skabt et værdifuldt overblik for både visitationen og korttidspladserne i Køge kommune. Integrationen mellem InCare og Nexus gør det muligt for personalet at planlægge besøg fra fysioterapeuter og ergoterapeuter mere effektivt. Catharina uddyber: ” Vi gennemgår borgerne via tavlen hver morgen og får sat navn på dem der skal være på stuerne. 

Det er nemmere at tjekke op på aftaler og planlægge. At vi for eksempel lige kan se, hvornår kommer der fys/ergo, så vi skal have borgerne klar dertil. Så på den måde er det blevet nemmere.”

Derudover fremhæver Catharina InCares evne til at hente data fra Nexus og præsentere dem på en intuitiv måde. Dette har muliggjort en struktureret tilgang til triagering, men også en nøjagtighed og større forståelse for borgeren. Derudover har det været særligt nyttigt for visitationen i at koordinere pladser og tidsplaner. Hertil fortæller Catharina: “Selve overblikket er ret hurtigt. Vi har 15 borgere, og vi kan ret hurtigt prioritere hvem det er sygeplejerskene skal se – også i forhold til triagering. Det er nemmere at triagere. ”

Den intuitive triagering og integrationen Nexus, har skabt et mere præcist og opdateret overblik over borgernes sundhedstilstand i Køge kommune. Hvilket sikrer at personalet kan sætte ind meget tidligt for at forebygge at situationen udvikler sig.

Værdien af InCare for Køge kommune

Catharina fremhæver, at InCares største værdi  findes i overblikket og evnen til at hente data fra Nexus. Dette muliggør ikke kun effektiv triagering, men bedre prioritering af ressourcer og opgaver. InCare har reduceret behovet for manuelle opdateringer og kommunikation, hvilket sparer tid og skaber mere strømlinede arbejdsgange. Catharina forklarer: “Den største værdi er helt klart overblikket og at programmet hiver data fra Nexus. På den måde kan man se hvad borgerne fejler og give dem det de har behov for ”

Køge kommune har succesfuldt integreret InCare som en central del af deres daglige arbejdsgange. Løsningen har ikke kun løst deres tidligere udfordringer, men også tilført mere effektivitet i visse arbejdssituationer.

Inspiration

Flere inspiration fra InCare