Demenskammeraten

Mennesker med en demens sygdom har behov for en særligt tilpasset pleje og omsorg, der kræver indsigt i mennesket bag sygdommen.

Demenskammeraten er et digitalt videns- og støttesystem til brug i pleje- og omsorgssystemet, der håndterer mennesker med demens.
InCare Systems har mange års erfaring med bl.a. kommunikationsværktøjer til plejesektoreren og har i tæt samarbejde med bl.a. Fuglsanggården i Norddjurs kommune og VIA University Collega udviklet Demenskammeraten.

Tankerne bag

At pleje og drage omsorg for andre mennesker kræver indsigt. En indsigt omkring menneskets fysiske og psykologiske behov, personlighed, adfærd – men også den generelle sundhedstilstand. Dette gælder også for personer med demens. Man skal bag om sygdommen, finde ud af hvem personen er. Hvilke historier ligger bag? Hvilke sorger, glæder, vander, værdier og fysiske formåen. Udover dette skal man have indsigt i hvordan alle disse personlige egenskaber og færdigheder påvirkes af demenssygdommen.

Demenskammeraten er udviklet med udgangspunkt i denne tankegang, der er affødt af Tom Kitwoods socialpsykologiske teori, og er et digitalt videns- og støttesystem til dig, der skal yde pleje og omsorg for mennesker med en demenssygdom.

demenskammeraten

Fælles sprog

Demenskammeraten giver personalet overblik over vigtig og nyttig viden om borgeren, og understøtter således den optimale pleje og omsorg. Personalet får viden om den almene sundhedstilstand; demensdiagnosen, funktionsniveau, borgerens personlighed, livsrygsæk og hvordan behovene, som beskrevet i Tom Kitwoods socialpsykologiske teorier, bedst opfyldes.

Den bidrager til et fælles fagligt sprog og forståelsesramme for personalet og giver et øjeblikkeligt visuelt overblik over den enkelte borgers trivsel. Dette overblik understøtter personalet, når man f.eks. skal vurdere, hvilke borgere der kræver ekstra fokus, samt hvilke plejeindsatser der er optimale forhold til en borger med en given adfærd i en given periode.

Ikke mindst giver systemet mulighed for at opsamle feedback og viden fra plejepersonale omkring afprøvede indsatser og virkemidler. Alt sammen opbygget på en måde, der understøtter en faglig, struktureret og videns baseret plejeindsats, der medvirker til den optimale pleje og omsorg.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at vide mere.