For de pårørende betyder brug af systemet, at de til enhver tid – hvor som helst, kan følge dagligdagen for deres kære.

Som et led i sikkerheden kan borgerskærmen håndtere netværksudfald.