Overblik og struktur med personaleskærm

Whiteboards med håndskrevne notater og beskeder er erstattet af en elektronisk personale-skærm. Det betyder, at personalet på døgngenoptræningscentret Svaleparken i Randers Kommune nu hurtigt kan få overblik.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, SOSU-assistenter/-hjælpere og sygeplejersker – der er mange faglige kompetencer i spil på døgngenoptræningscentret Svaleparken, der har plads til 13 borgere.

– Vi tager os bl.a. af borgere, som er færdigbehandlede i hospitalsregi, men som har behov for et intensivt tværfagligt genoptræningsforløb og døgnophold. Det kan for eksempel være borgere, der har haft en hjerneblødning, en brækket hofte eller har fået amputeret et ben, fortæller fysioterapeut Randi Nielsen.

Borgerne opholder sig typisk på genoptræningscentret i 3-5 uger. I den periode er der ifølge Randi Nielsen mange detaljer at holde styr på udover den daglige træning og koordinering mellem forskellige fagpersoner.

– Hvornår skal Hr. Jensen på stue 3 have medicin, hvem er hans kontaktperson og er der specielle kosthensyn? Før skrev vi noter og vigtige oplysninger på et whiteboard. Det blev hurtigt noget gnidret og rodet, siger Randi Nielsen. Hun er derfor glad for, at beskederne nu bliver præsenteret struktureret og overskueligt på den elektroniske Personaleskærm fra InCare. Den blev sat op for et år siden, og systemet er ifølge Randi Nielsen blevet vel modtaget af personalegruppen.

– Systemet er nemt at gå til og simpelt bygget op, så det er hurtigt blev en del af vores hverdag, fortæller Randi Nielsen.

God dialog og support
Randi Nielsen har været en del af den arbejdsgruppe, som har været med til at introducere den elektroniske personaleskærm for personalet. I den forbindelse har hun været bindeled mellem personalegruppen på Svaleparken og InCare Systems.

– Vi har haft og har stadig et rigtig godt samarbejde. Hvis der opstår problemer, er InCare tilgængelige uanset, hvornår vi næsten ringer. Vi har også jævnligt haft besøg af vores kontaktperson hos InCare, som har tjekket, at systemerne virker hensigtsmæssigt i forhold til vores behov, siger Randi Nielsen og tilføjer, at der løbende har været en dialog med InCare om videreudvikling af bestemte funktioner.

– Det er rigtig godt, at systemet kan tilpasses netop vores behov. Efterhånden som vi tager systemet i brug, finder vi ud af nye ting, der ville være smarte i forhold til vores hverdag. Og  mulighederne for videreudvikling synes ubegrænsede. Det er kun fantasien og økonomien, der sætter grænser, siger Randi Nielsen med et smil.

Næste skridt: Borgerskærme
I løbet af det næste halve år får Svaleparken installeret InCare Borgerskærme i de enkelte lejligheder. Her kan borgerne gå ind og finde træningsøvelser, madplaner og kalendere. Det er et nyt skridt i den digitale retning, som Randi Nielsen ser frem til.

– I øjeblikket udleverer vi papirer med billeder af de øvelser, borgerne selv skal udføre. Med Borgerskærmene kan borgerne klikke sig ind og se deres øvelser på en film. Når man kan spejle sig direkte i et levende billede, er det lettere at udføre en øvelse korrekt, siger Randi Nielsen og tilføjer, at det potentielt set kan højne effekten af træningen.
En anden fordel ved Borgerskærmen er, at borgerne selv kan gå ind i en kalenderfunktion og få overblik over dagens eller ugens aktiviteter.

– Det bliver sådan, at personalet opdaterer kalenderen centralt fra, så det bliver nemt at administrere. Det kommer til at give et godt overblik, når kalenderen ligger elektronisk, siger Randi Nielsen. Hun tilføjer, at det for nogle borgere i sig selv vil være en god kognitiv øvelse at klikke sig ind på Borgerskærmen og undersøge dets funktioner. Borgerskærmen kan således gøre gavn og skabe glæde på mange niveauer på døgngenoptræningscentret Svaleparken i Randers Kommune.