Løsning sætter borgeren i centrum

Der kan både spares tid og ydes en bedre service til borgeren når man anvender InCare Systems’ forskellige kommunikationstavler med direkte integration til KMD Nexus. På Ålholmhjemmet i Nordsjælland har den kombination reduceret de ansattes følelse af stress og travlhed i hverdagen.

En go’ idé til demensområdet

Leder af plejecentret Fuglsanggården i Grenaa, Helle Thomsen, manglede et værktøj til at lagre viden og give personalet et let tilgængeligt overblik over både den enkelte borger og alt rundt om vedkommende. Læs hele artiklen om InCares samarbejde med plejecentret på side 8 i magasinet her.

Skærmbillede 2018-06-15 kl. 12.56.05

 

 

Nyt IT-redskab samler teori og praksis i ét

IT-systemet “Demenskammeraten” samler demensfaglige teorier og informationer om borgere i ét fælles program.

  • Demenskammeraten giver overblik og et fælles fagligt sprog blandt personalet i overleveringsmøderne omkring borgerne.
  • Den giver et øjeblikkeligt visuelt overblik over borgernes trivsel.
  • Demenskammeraten kan integreres med IT-systemet Nexus og Fællessprog 3.
  • Demenskammeraten er udviklet af InCare Systems i tæt samarbejde med Demenscentret Fuglsanggården

Læs mere

Nyt samarbejde med Avaleo/KMD

Vi er glade for og stolte over, at InCare Systems er blevet Certificeret til integration med Case Flow/Nexus. Det betyder bl.a., at vi nu kan hente stamdata m.v. hos Avaleo/KMD og præsentere dem direkte i vores velfærdsteknologiske løsninger til plejesektoren.

Læs mere

Ældrecentre online

ÆLDRECENTRE SKAL SELVFØLGELIG VÆRE ONLINE
KAN DU FORESTILLE DIG TILVÆRELSEN PÅ ET ÆLDRECENTER, DER ALTID ER OFFLINE? NEJ VEL? DE FLESTE DANSKERE ER AFHÆNGIGE AF DET UDSYN, SOM SMARTPHONES, TABLETS OG COMPUTERE GIVER. VI KOMMUNIKERER EFFEKTIVT MED VENNER OG FAMILIE VIA FACEBOOK, SKYPE ELLER MAIL – OGSÅ SELVOM VI ER +70 ÅR OG MÅSKE BOR PÅ ET ÆLDRECENTER.

Læs mere

Randers Tryghedshotel

RANDERS TRYGHEDSHOTEL

DET ER CA. 3 ÅR SIDEN, AT DEN SKRÆDDERSYEDE, ELEKTRONISKE PERSONALESKÆRM FRA INCARE BLEV TAGET I BRUG AF PERSONALET PÅ RANDERS TRYGHEDSHOTEL. I DAG ER SKÆRMEN IFØLGE SYGEPLEJERSKE METTE FISCHER BECH EN LIVSNERVE I DET DAGLIGE ARBEJDE.

Når sygeplejerske Mette Fischer Bech møder på arbejde, går hun som det første ind i personalestuen for at orientere sig på den elektroniske personaleskærm fra InCare. Hun arbejder på Randers Tryghedshotel, der er en aflastningsenhed for syge borgere, der midlertidigt ikke kan opholde sig i eget hjem.

– Gennemsnitsliggetiden på Tryghedshotellet er tre uger. Der er således stor udskiftning på hotellets 15 stuer og derfor er det vigtigt, at jeg hurtigt kan få overblik over, hvilke borgere vi har indlagt og hvad status er, fortæller Mette Fischer Bech.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION MELLEM PERSONALE, LÆGER, ERGOTERAPEUTER M.V.
DEN ELEKTRONISKE SKÆRM ER SKRÆDDERSYET TIL PERSONALET, DER TIDLIGERE DELTE INFORMATIONER VIA EN WHITEBOARD MED HÅNDSKREVNE NOTATER.

– Det er grundlæggende de samme informationer om borgerne, vi skriver på den elektroniske personaleskærm. Det er bare præsenteret langt mere overskueligt, så vi hurtigere kan få overblik. Derudover er alle informationer gemt, så det er muligt at finde historikken i  informationen om en given borger, fortæller Mette Fischer Bech og tilføjer, at det ikke kun er personalet, der er glade for den elektroniske personaleskærm.
Det sker ofte, at borgerne på Randers Tryghedshotel får besøg af læger, ergo- og fysioterapeuter. Det er en stor hjælp for disse faggrupper, at de uden at forstyrre personalet på Tryghedshotellet kan få overblik over, hvilken stue den enkelte borger opholder sig på og hvad status er. Ligesådan kan de selv skrive beskeder til personalet, så alle vigtige informationer om den enkelte borger er samlet ét sted. Dette overblik betyder også meget i dialogen med de pårørende.

– Hver dag sætter vi en personale på som ansvarlig for kommunikationen vedr. en given borger. Vi er således ikke i tvivl om, hvem af os der skal tage den vigtige dialog med de pårørende, når de ringer for at få en fyldestgørende status, fortæller Mette Fischer Bech og understreger, at det er medvirkende til at skabe tryghed hos de pårørende.

PAUSESKÆRM SKJULER PERSONFØLSOMME DATA
DEN ELEKTRONISKE PERSONALESKÆRM INDEHOLDER MANGE PERSONFØLSOMME DATA, SOM KUN SUNDHEDSPERSONALET MÅ SE. DA SKÆRMEN HÆNGER I PERSONALESTUEN, SKER DET IMIDLERTID, AT DE PÅRØRENDE KIGGER UANMELDT IND TIL EN SNAK.

–  Den elektroniske personaleskærm har en pausefunktion, som vi kan aktivere ganske diskret og hurtigt ved at klikke på tastaturet, musen eller på selve skærmen. Det betyder, at vi faktisk kan tale med de pårørende i personalestuen i modsætning til tidligere, da vi skrev på en whiteboard. Dengang måtte vi hurtigst muligt vise de pårørende ud og tale med dem et andet sted, fortæller Mette Fischer Bech.

NOTESBOGEN ERSTATTET AF BLOG
TIDLIGERE HAVDE PERSONALET EN NOTESBOG, HVOR DE SKREV BESKEDER TIL HINANDEN. I DAG BLIVER DISSE BESKEDER SKREVET PÅ BLOGGEN. SYGEPLEJERSKE METTE FISCHER BECH FORTÆLLER;

– Personaleskærmen har en fane, hvor vi kan skrive personalerelaterede beskeder. Det kan være, der er ansat en ny sygeplejesker, at arbejdsgangene er ændrede på et bestemt område eller noget helt tredje. Det er igen langt mere overskueligt at få beskederne præsenteret elektronisk.

På blog-fanen bliver de seneste fem beskeder vist med et kort resume, så personalet på oversigtssiden kan få et hurtigt overblik. Derudover er der en arkivfunktion, hvor man kan hente og se alle gamle beskeder.

MADPLANEN ER ALTID VED HÅNDEN
IFØLGE METTE FISCHER BECH INDEHOLDER PERSONALESKÆRMEN OGSÅ UGENS MENU. DET ER EN STOR FORDEL I FORHOLD TIL TIDLIGERE, HVOR DEN LÅ PÅ PAPIR OG DERFOR OFTE VAR VÆK, NÅR MAN SKULLE BRUGE DEN OG LÆGGE EN PLAN FOR, HVORNÅR MADEN EVENTUELT SKULLE VARMES.

– Vi har ikke længere løse papirer, notesbøger og ringbind liggende med vigtige informationer. Personaleskærmen samler det hele, skaber overblik og sparer os således for tid og ressourcer, fortæller Mette Fischer Beck og tilføjer, at personalet er blevet så afhænge af skærmen, at panikken breder sig, hvis der skal skiftes en pære i projektoren.
Personaleskærmen er blevet livsnerveren i det daglige arbejde på Randers Tryghedshotel.

Læs mere