sm@incare.dk +45 60 29 55 45

Touchskærm giver plejepersonalet overblik

02/11/2020

Paw Mejdahl1_EPI.jpg

Paw Mejdahl med den praktiske touchskærm fra InCare Systems. Foto: Niels Åge Skovby

Portrætserie: Afsnit 3 - InCare Systems

Paw Mejdahl har for virksomheden InCare Systems udviklet en touchskærm, som plejepersonale i kommunerne bruger til at holde styr på borgernes tilstand og behov. Projektlederen er glad for at kunne hjælpe en faggruppe med at hjælpe andre.

Se introduktion til portrætserien og find de øvrige afsnit her.

Med sine egne ord troede nu 43 årige Paw Mejdahl engang, at han skulle være sådan en, der lavede film. Han ville gerne være kameramand og havde taget en uddannelse i det, så hvem ved hvilke Oscar-nominerede skuespillere, han kunne have stået bag kameraet og filmet, hvis han var fortsat ud af den vej?

Dagene på et filmsæt kan imidlertid være lange, og branchen ganske omskiftelig, så da struerboen stod for at stifte familie, gik overvejelserne i en anden retning.

- Jeg kom frem til, at et liv som kameramand ikke stemte overens med familielivet. Samtidig havde jeg fået øjnene op for at arbejde med computerprogrammer. Det var også ret skægt, så jeg tog en uddannelse som multimediedesigner i Aarhus. Da jeg var færdig med det, ville jeg noget mere, men på højere niveau. Og så læste jeg til ingeniør bagefter. Så jeg er det, der hedder softwareingeniør, siger Paw Mejdahl.

En softwareingeniør kan både noget med at kode programmer, men også planlægge større strategier og it-systemer. Alle de kompetencer har Paw Mejdahl haft rigelig brug for i sin nuværende stilling som projektleder hos InCare Systems - En virksomhed, der holder til i udkanten af barndomsbyen Struer, hvortil han vendte tilbage efter studietiden i Aarhus.

Her bor han i dag med kone og tre børn – en dreng på 16, en pige på 14 og en pige på 10. Så familielivet blev der altså plads til, og samtidig har Paw Mejdahl fundet sig en plads som succesfuld sundhedsinnovatør.

Personaleskærm giver overblik og sparer tid

Paw Mejdahl har været med til at udvikle InCare Systems nicheprodukt af samme navn. Funktionaliteten ser man allerbedst, når man logger ind i programmet på en stor skærm, så det gør Paw Mejdahl til gavn for journalistens forståelse. Ligesom han har gjort så mange gange før, når han er ude at demonstrere produktet for potentielle nye kunder.

Paw Mejdahl4_EPI.jpg

Skærmen hjælper plejepersonalet til at danne sig det fulde overblik over beboerne. Foto: Niels Åge Skovby.

En oversigt over beboerne på et fiktivt plejehjem et sted i Region Midtjylland popper op på skærmen. Den viser borgerne fordelt på stuerne, men personalet kan selv lave deres opsætning, alt efter hvad det er for nogle arbejdsopgaver, man har på sin afdeling, og hvilket behov man har for at kunne danne sig et overblik.

Det smarteste ved InCare Systems er integrationen med omsorgssystemerne fra KMD og Systematic, der er landsdækkende omsorgssystemer, som institutionerne benytter til at registrere borgernes medicinske tilstand.

InCare-systemet og omsorgssystemerne spiller sammen på en måde, så personalet kan trække helbredsoplysningerne over i InCare-systemet, hvor en række yderligere oplysninger bliver registreret. Det kan være alt fra personlige aftaler med frisøren, kommende familiebesøg, humørtilstand, sociale aktiviteter el. lign.

Borgerne står desuden opført med en grøn, gul eller rød farvekode i opsætningen, hvor grøn indikerer en stabil beboer, rød at en hospitalsindlæggelse kan være på vej, og gul betyder, at borgeren befinder sig et sted imellem.

- Vi oplever heldigvis, at vores nuværende kunder er meget glade for systemet. Før i tiden brugte personalet 10-15 minutter over en kop kaffe, hvor de lavede mundtlig overlevering ved vagtskifte. Det gør de ikke mere. I stedet kan de bare logge ind i systemet og kigge på skærmen. Så har de det fulde overblik over beboerne. Det tager to minutter, så overleveringen er blevet helt skarp, siger Paw Mejdahl.

Middag med Mogens

Systemet giver også mulighed for mere personcentreret omsorg, specielt overfor borgere, der er ramt af demens.

- Nogle af dem føler sig ikke inkluderede, eller ensomme. Men man kan registrere og genfinde baggrundsoplysninger i InCare Systems, som kan være brugbare. Eksempelvis kan der være en ensom dement med et langt liv bag sig i landbruget. Kan vi sætte ham ved middagsbordet sammen med Mogens, der har solgt landbrugsmaskiner i mange år? Så kan det være, at de får en samtale i gang, som gør at de føler sig som en del af sammenhængen på plejecentret, siger Paw Mejdahl.

Idéen til InCare Systems nuværende platform fik Paw Mejdahl for 10 år siden, da han var på inspirationsbesøg hos en af Randers Kommunes korttidspladser - et sted for borgere, som er udskrevet fra sygehuset efter et kort ophold, men er for dårlige til at komme helt hjem i egen bolig.

Et stykke tid havde han leget med tanker om systemer, der kunne vise information på en touchskærm, og plejesektoren viste sig som den perfekte indgang. Han oplevede nemlig, at personalet havde svært ved at danne sig et samlet overblik over borgerne, som kom hurtigt ind og ud af korttidspladsen.

- De havde så opfundet et analogt system med et stor whiteboard og en masse streger og tape, både lodret og vandret. Så delte de det ind i nogle felter og skrev stuenummer, navn og status, aftaler og alt muligt. Vi gik derimod i gang med at lave en elektronisk version af whiteboardet, så personalet kunne vidensdele information, og det er så den vi har i dag. Den er selvfølgelig kommet langt efter de 10 år, og den udvikler sig fortsat, fordi det er et felt, som hele tiden udvikler sig, siger Paw Mejdahl.

Paw Mejdahl3_EPI.jpg

Idéen til InCare Systems nuværende platform fik Paw Mejdahl for 10 år siden, da han var på inspirationsbesøg hos Randers Kommune. Foto: Niels Åge Skovby

Glæden ved at hjælpe de hjælpende

Sundhedsinnovation blev altså overskriften på et arbejdsliv, som takket være uddannelsen som softwareingeniør kunne have udfoldet sig indenfor alle mulige andre brancher. Men Paw Mejdahl er meget glad for, at sundhedsinnovation blev hans arbejdsområde.

- Sundhedsinnovation betyder rigtig meget for mig i dag, for når jeg kommer ud til en kunde og løser en opgave for dem, så bliver de utrolig glade. Plejepersonalet er en brugergruppe, som har det svært med it, men hvis det lykkes os at lave noget, der er enkelt, nemt og intuitivt, så kan de bruge mere tid på det, som de gerne vil, nemlig at hjælpe borgerne. Det er fedt at se, at man kan hjælpe nogen, der gerne vil hjælpe andre mennesker, siger Paw Mejdahl.

Undervejs er han også blevet fortrolig med arbejdsgange og sprogbrug for plejepersonalet, hvilket ellers, især i starten, var vanskeligt.

- Det har været en udfordring at forstå, hvad personalet fortæller. Forstå deres problematikker og så omsætte det til noget, som faktisk kan give en løsning. De taler deres eget sprog, og det skal jeg jo kunne forstå. Det findes der ingen uddannelse i at kunne, men det kommer med tiden, når man snakker med dem længe nok.

- Jeg plejer at sige, når jeg er ude at præsentere vores system et sted i plejesektoren, at det ikke er os, der har lavet det, men deres kolleger. Det er brugerne, der laver systemet, for når de siger, at de har brug for at kunne sætte farvekoder på skærmen for at skabe overblik over, hvem som er de gule, grønne og røde patienter, så skal vi tilpasse systemet, så skærmen kan det, siger Paw Mejdahl.

Økosystemet er hele hverdagen

InCare Systems’ skærme er nu opstillet og implementeret i 19 kommuner på landsplan. I nogle kommuner er det kun et sted, og i andre kommuner er det hele kommunen med alle plejecentre, korttidspladser osv. I Struer Kommune er skærmen desuden også opstillet i hele psykiatrien.

- Vi har et mål om at blive leverandører til en tredjedel af alle 98 kommuner, så vi skal have lige på den anden side af 30. Når vi når dertil, har vi et fundament, der gør, at vi godt tør bevæge os udenfor landets grænser. Ud i Norden og Europa. Men først skal vi blive endnu bedre til det, vi gør, ved at fokusere på vores egen andedam her i Danmark, siger Paw Mejdahl om fremtiden for InCare Systems.

Paw Mejdahl2_SoMe.jpg

- Det er hele vores hverdag, så jeg er meget bevidst om at være en del af et større økosystem, siger Paw Mejdahl. Foto: Niels Åge Skovby

For løbende at optimere produktet, samarbejder Paw Mejdahl og kolleger meget med aktører rundt i økosystemet for sundhedsinnovation i Region Midtjylland.

- Det er hele vores hverdag, så jeg er meget bevidst om at være en del af et større økosystem. Universiteter og forskere arbejder vi rigtig meget sammen med. I starten var det meget på brugergrænsefladen og udviklingen af den. For eksempel har vi arbejdet meget sammen med Alexandra Instituttet i Aarhus, som forsker i, hvordan man skal opstille information rettet mod sine målgrupper, siger Paw Mejdahl.

- Samarbejdet på tværs af økosystemet kan blive endnu bedre ved at få et større kendskab til hinanden. Hvis man f.eks. er til en konference, så snakker man sammen på kryds og tværs, og man er også interesseret i at hjælpe hinanden, hvis man kan. Men i sidste ende skal der være en kunde til det. Der skal være en case, der siger; hvis I kan løse det her sammen, med jeres forskellige færdigheder, så er vi interesseret.

Læs artiklen på Region Midtjyllands hjemmeside herQ&A med Søren Møller, direktør, InCare Systems

02/11/2020

Region Midtjylland besøger 10 steder og taler med to personer hvert sted. Direktørerne svarer på tre standardspørgsmål, og medarbejderne som til daglig arbejder konkret med sundhedsinnovation, medvirker i en længere portrætartikel.

Søren Møller1_EPI.jpg

1. Hvordan spiller jeres virksomhed ind i økosystemet for sundhedsinnovation/life science i Region Midtjylland?

- Vi arbejder indenfor plejesektoren, og det vil hovedsageligt sige plejecentre, korttidspladser, akutpladserne psykiatri, og handicappede. Vi sikrer, at medarbejderne indenfor den kommunale og regionale plejesektor har nem adgang til sundhedsdata på en effektiv og intuitiv måde. Meget personale indenfor den her sektor er ikke nødvendigvis vant til at arbejde med sundheds-it. Eller bare it i det hele taget. Derfor er det vigtigt at få alle løftet med, så vi kan gøre det i samlet flok.

- Derudover udvikler vi løbende værktøjer, som er i tråd med sundhedsstyrelsens og KL’s retningslinjer, og som kommunerne bliver pålagt. Vi prøver at følge med i deres anbefalinger, så vi giver personalet det fornødne overblik og minimerer utilsigtede hændelser.

2. Hvilke barrierer for mere og bedre sundhedsinnovation/life science i Region Midtjylland er der?

- Der mangler en vilje i kommunerne til at se helhederne indenfor området. I og med at vi har fireårige valgperioder, tænker ledelsen typisk ikke langt frem i tiden. Vi skal lige gøre et eller andet her og nu, men vi har kun de her fire år, og alt skal køres over driften. Det vil sige, at det er meget svært for de relevante beslutningstagere at anlægge et fremtidssyn. De kigger på, hvad der er behov for i det aktuelle projekt og kigger derfor for lidt på helhedsvurderingen i kommunen, hvilket gør at det er svært at opnå de ønskede resultater i form af bedre økonomi samt synergier mellem faggrupper.

- Oftest er problemet, at man ikke er forberedt på at få ny innovation med ind i den daglige drift. Man vil gerne prøve det af i pilotprojekter, for det kan man søge puljemidler til, men så står man efter et pilotprojekt og kan konkludere, at det jo gik godt, men der så ikke er penge til at lade det blive en del af driften.

3. Hvad skal økosystemet for sundhedsinnovation/life science samlet kunne levere?

- Vi skal samlet kunne levere en homogen løsning, som opleves naturlig for både borgere og personale. Og det gælder på tværs af hele regionen. Man skal som plejepersonale til enhver tid kunne trække data på en borger, uanset om det er fra den Elektroniske Omsorgsjournal (EOJ) eller den Elektroniske Patientjournal (EPJ). I dag integrerer de to systemer sig ikke med hinanden. Det ville være dejligt, og naturligt, hvis data kunne følge borgerne hele tiden.

- Hvis sygehuse sender en borger hjem klokken 11 om aftenen, kunne det være praktisk, hvis personalet kunne få det at vide i god tid på forhånd, sådan så der er mad i køleskabet, og nogen til at tage imod borgeren eksempelvis. Systemet eksisterer i en eller anden form, men mest på telefonen. Det kunne sættes meget mere i system, hvis data kunne flyde frit i realtid.

Læs artiklen hos Region Midtjylland herInCare Systems har deltaget i effektivt jysk EU-projekt

01/10/2020

Med det digitale værktøj Demenskammeraten som omdrejningspunkt kan medarbejderne på demensplejehjemmet Fuglsanggården i Norddjurs Kommune skifte afdeling og hurtigt sætte sig ind i borgernes situation og tilstand. Her er leder Helle Thomsen ved at logge ind. Foto: MTIC

 

 

Når Helle Thomsen møder på arbejde klokken syv, tænder hun som det første for sin computer og klikker på et digitalt overvågningsværktøj, som har en ganske særlig betydning for Helle, som er leder af Fuglsanggården, Norddjurs Kommunes eneste demensplejehjem.

Via værktøjet ”Demenskammeraten” får hun på kort tid overblik over tilstanden hos de 40 borgere på plejehjemmet, som hun har det øverste ansvar for. Og Helle Thomsen er glad for værktøjet, der er udviklet i et innovationssamarbejde med virksomheden InCare Systems i Struer og forskere fra VIA University College.

Udviklingsarbejdet er foregået i strukturfondsprojektet Circular Co-Creation (CCC), drevet af MedTech Innovation Consortium (MTIC) i Aarhus. CCC er støttet med 14,6 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.

Helle Thomsen fortæller:

Tidligere skulle jeg bruge en masse tid på at læse alle journaler, rapporter og notater om borgerne. Nu kan jeg nøjes med Demenskammeraten, hvor man nemt og hurtigt kan hente fælles viden direkte fra patientjournalen og sat sammen i et fælles overblik. Det er jeg stolt af.”

Læs mere herSamarbejde har resulteret i et bedre produkt

14/05/2020

Hvad kan en videninstitution bidrage med og ikke mindst, hvor i processen er det en fordel at samarbejde? Læs mere i denne case om OPI-samarbejdet mellem InCare Systems, plejecenteret Fuglsanggården i Norddjurs Kommune og VIA University College.

Demenskammeraten er et digitalt viden- og beslutningsstøttesystem til brug i plejen af mennesker med demens. Projektet er et godt eksempel på et OPI-projekt, der har haft god gavn af inddragelse af en videninstitution. I dette tilfælde VIA University College, der er eksperter i viden om sundhed og sygdom – især i den sene alder.

Læs mere herMagasinet Pleje: Systemet skaber systematisk overblik

14/05/2020

Demenskammeraten, der er udviklet i samarbejde mellem Fuglsanggården, MTIC og InCare Systems, et nu evalueret af VIA College University.

 Præsentation af Demenskammeraten

14/05/2020

Der var fuldt hus til afsluttende præsentation af “Demenskammeraten” – et digitalt støttesystem til brug i plejen af mennesker med en demenssygdom. Dejligt at så mange har valgt at bruge eftermiddagen på at høre mere om det system der på bedste vis understøtter en faglig struktureret og vidensbaseret plejeindsats. 

InCare Systems har mange års erfaring med bl.a. kommunikationværktøjer til plejesektoren og har nu i tæt samarbejde og succcefuldt OPI samarbejde med bl.a Plejecenter Fuglsanggården i Norddjurs kommune og VIA University College udviklet et digitalt videns- og støttesystem til brug i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Læs mere her