Løsning sætter borgeren i centrum

Der kan både spares tid og ydes en bedre service til borgeren når man anvender InCare Systems’ forskellige kommunikationstavler med direkte integration til KMD Nexus. På Ålholmhjemmet i Nordsjælland har den kombination reduceret de ansattes følelse af stress og travlhed i hverdagen.